Postanowienie nr 50/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Modliborzyce.