Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza udostępniają ulotkę przedstawiającą problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypominają o Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.