Komunikatu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim dotyczący cudzoziemców zatrudnianych przy pracach sezonowych.