Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim przypomina, że na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na obszarze objętym ograniczeniami oraz na obszarze zagrożonym posiadacze świń mają obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii każdego przypadku padnięcia świni.