Burmistrz Modliborzyc informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 17.05.1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

Brak numerów porządkowych utrudnia pracę służbom ratowniczym, opóźnia ich dojazd do miejsca zgłoszenia, a tym samym zwiększa się zagrożenie życia i zdrowia osób wzywających i wymagających pomocy.
Biorąc powyższe pod uwagę proszę o dokonanie oznaczenia posesji numerami porządkowymi, na których znajdują się budynki mieszkalne.