Dożynki największe w roku święto gospodarskie rolników będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone jest zwykle po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, głownie plonu zbóż.

W dawnej Polsce zwane je także wieńcowem (od najważniejszego ich symbolu wieńca ze zbóż i kwiatów) lub okrężnem (od starodawnego obyczaju objeżdżania pól), zwano je także zażynkiem lub wyżynkiem. Dożynki obchodzono w Polsce prawdopodobnie już w XVI wieku, a więc od czasów, kiedy na ziemiach polskich rozwinęła się gospodarka folwarczno-dworska. Urządzali je dla żniwiarzy właściciele majątków ziemskich. Świętowanie poprzedzała jednak ciężka, mozolna praca w czasie żniw.
          Uroczystości dożynkowe, tak w przeszłości jak i obecnie, są okazją do złożenia dziękczynienia za uzyskane zbiory. To także oddanie hołdu mozolnej, wykonywanej w pocie czoła pracy rolnika. Zawsze towarzyszy im chleb i wieniec oraz nastrój radości po ciężkiej pracy.
          6 września 2020 r. odbyły się Dożynki Parafialne. W tym roku gospodarzem dożynek byli mieszczańscy Majdanu, a zaszczytna rola starostów dożynkowych przypadła p. Mariuszowi Tes i p. Iwonie Tes.
Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, rolnicy za plony dziękowali wyłącznie w świątyni na uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach.
Podczas homilii ksiądz proboszcz Marek Danek podziękował rolnikom za ich tegoroczną pracę, za poświecenie, za umiłowanie ziemi, za pracę i wiarę, że zasiane ziarno przyniesie obfite zbiory.
Słowa podziękowania dla gospodarzy za ich pracę i trud skierował również Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalki. Życząc jednocześnie by najbliższy rok przyniósł wiele radości oraz by ziemia wydała jak najlepsze plony.

1188731413303700848714712576663645839109488n-dluzsza-krawedz-1600Q72
1188772823583315186578017636800340971785374n-dluzsza-krawedz-1600Q72
1189203596935232345861077443824852416955065n-dluzsza-krawedz-1600Q72
1189474175986744574662514192138391016795566n-dluzsza-krawedz-1600Q72

K.Pyć
Zdj. E. Hajzer-Tes