Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa”
organizowany przez Urząd Statystyczny w Lublinie