Gmina Modliborzyce znalazła się na liście samorządów, które otrzymają dotację z Unii Europejskiej na kolejne instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Wartość kosztorysowa projektu przekracza 4 miliony złotych, z czego ponad 2,5 złotych stanowić będą środki unijne.
Pieniądze te zostaną wykorzystane na zakup kolektorów słonecznych, pieców na biomasę i panele fotowoltaiczne.
Samorząd czeka teraz na podpisanie umowy o przyznaniu dofinansowania. Następnie zostanie przygotowany i ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji. Po zakończeniu procedury przetargowej nastąpi podpisanie aneksów do umów z osobami, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w projekcie, z określeniem ostatecznej kwoty do zapłaty.
Wszelkie informacje będą publikowane na bieżąco na naszej stronie internetowej.
Unijna dotacja będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.