Informuje się, że dzień 24 grudnia 2020 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Modliborzycach i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 roku.
W sprawach dotyczących rejestracji zgonu proszę kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 693 790 161.

Zarządzenie Burmistrza Modliborzyc