17 grudnia 2020r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się uroczyste wręczenie umów o dofinansowanie projektu pn.: „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MODLIBORZYCE” dofinansowane w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014-2020.

W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego umowy wręczył Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Zdzisław Szwed. Z ramienia Gminy Modliborzyce umowę odebrał Burmistrz Modliborzyc Pan Witold Kowalik. W ramach projektu mieszkańcy gminy Modliborzyce, którzy mają zawarte stosowne umowy będą mieli wykonane instalacje OZE. I tak na terenie gminy będzie zamontowanych 78 instalacji kolektorów słonecznych, 42 pieców c.o. na biomasę i 204 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,10 kWp. Koszt całkowity realizacji projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w dniu 30 września 2019roku wynosi 4 341 110,00 zł, a wnioskowane wsparcie z Unii Europejskiej 2 577 900,00 zł. Obecnie Gmina jest na etapie przygotowania procedury przetargu nieograniczonego, dzięki któremu zostanie wyłoniony wykonawca zadania inwestycyjnego a mieszkańcy gminy dowiedzą się o całkowitym koszcie wkładu własnego, który będą zobowiązani ponieść przed montażem instalacji. Poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL wynosi 65% kosztów netto. Planowany termin realizacji zadania od maja 2021r. do czerwca 2022r.

IMG20201217111223-dluzsza-krawedz-1600Q72
IMG20201217111229-dluzsza-krawedz-1600Q72
IMG20201217111647-dluzsza-krawedz-1600Q72
IMG20201217111223-dluzsza-krawedz-1600Q72 IMG20201217111229-dluzsza-krawedz-1600Q72 IMG20201217111647-dluzsza-krawedz-1600Q72