Życzenia Burmistrza Modliborzyc dla Mieszkańców gminy.