Szanowni Państwo,
Gmina Modliborzyce realizuje projekt „Pilotaż Wsparcia Doradczego” wspólnie z gminami: Janów Lubelski, Dzwola i Godziszów w ramach zawiązanego Partnerstwa pn. „Zielona Brama Roztocza”.

Finalnym efektem naszych prac będzie strategia, która określi wspólne przedsięwzięcia oraz umożliwi nam ubieganie się o środki unijne w nowym okresie programowania. Jednym z elementów strategii jest diagnoza. Przeprowadziliśmy już badania ankietowe młodzieży ostatnich klas szkół średnich, a teraz przygotowujemy się do badania mieszkańców z tego obszaru. Chcielibyśmy, aby mieszkańcy czterech gmin wyrazili opinię o miejscu, w którym żyją, sposobach korzystania z usług publicznych i potrzebach w tym zakresie.
Bardzo zależy nam na tej opinii, dlatego serdecznie prosimy o pomoc w przeprowadzeniu badań ankietowych. Ankieta została opracowana przez Związek Miast Polskich i wypełniana jest onlineAnkieta będzie aktywna do dnia 31 stycznia 2021r. Badanie jest anonimowe i potrwa ok. 5-10 min. Prosimy o zachęcenie pracowników, ich rodziny, sąsiadów, znajomych do wzięcia udziału w badaniu.

Link do ankiety:
ZMP-ANKIETY.PL Badania internetowe ON-LINE (zmp-ankiety.pl)