W związku z okresem zimowym i prognozowanymi spadkami temperatury na terenie województwa lubelskiego ogłoszonymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach mając na względzie dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy apeluje do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia związane z zimową.

Zachowajmy czujność wobec osób w podeszłym wieku, samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych a także innych, którzy z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażeni na niebezpieczeństwa jakie niosą za sobą dotkliwy chłód i mróz. Nie wahajmy się wezwać Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Pożarnej czy Ośrodka Pomocy Społecznej w sytuacji zagrożenia.
Zachowajmy również czujność wobec osób, przebywających na dworze i narażonych na zamarznięcie, których zachowanie może wskazywać, że znajdują się w trudnej sytuacji i potrzebują pomocy.
Zwracamy się do Państwa z apelem o aktywną postawę i zaangażowanie wszystkich mieszkańców Gminy Modliborzyce w celu uniknięcia zagrożeń i negatywnych skutków zimy. Państwa aktywność i reagowanie na potrzeby drugiego człowieka dadzą możliwość odpowiednim służbom społecznym, aby na czas przyjść im z pomocą.
Jednocześnie informujemy, że rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Modliborzycach lub ze strony internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: www.lublin.uw.gov.pl


WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH TELEFONÓW:
999 - Pogotowie Ratunkowe,
998 - Straż Pożarna,
997 - Policja
15 87 15 108 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach czynny w godzinach pracy Ośrodka tj.
- w poniedziałek od godz. 730 do godz. 1510
- we wtorek od godz. 730 do godz. 1650
- w środę, czwartek i piątek od godz. 730 do godz. 1510
987 - interwencyjny numer telefonu działający w Lubelskim UrzędzieWojewódzkim w Lublinie.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Modliborzycach