W związku z wystąpieniem nadmiernych opadów śniegu przypominam właścicielom o obowiązku bezwzględnego przestrzegania przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) w zakresie utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

Jednocześnie przypominam, że pozostaje w mocy Rozporządzenie Porządkowe Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2006r. zobowiązujące właścicieli i zarządców budynków i innych obiektów budowlanych do usuwania z dachów zalegającego śniegu i lodu.