Gminne Biuro Spisowe w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach przekazuje informacje o pomieszczeniu, w którym zostanie przygotowane stanowisko do samo spisu:

Urząd Miejski w Modliborzycach 

ul. Piłsudskiego 63

23-310 Modliborzyce

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA - parter

telefon do kontaktu: 693 790 161