Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.
Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl
Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony:http://www.azbest.lubelskie.pl/aktualnosci/v-nabor-wnioskow-ruszamy-w-lutym
Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.
Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego" , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.
Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku:https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

Azbest

pdf

Oświadczenie - Demontaż zgodnie z przepisami

Rozmiar: 129.87 kb
Odsłon : 73
Data dodania: 2021-02-01
pdf

Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontazu na odbiór z ziemi

Rozmiar: 74.01 kb
Odsłon : 69
Data dodania: 2021-02-01
pdf

Oświadczenie

Rozmiar: 73.91 kb
Odsłon : 60
Data dodania: 2021-02-01
pdf

Regulamin

Rozmiar: 521.99 kb
Odsłon : 57
Data dodania: 2021-02-01
pdf

Zgłoszenie lokalizacji

Rozmiar: 280.91 kb
Odsłon : 76
Data dodania: 2021-02-01