Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet, mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Modliborzyce.