Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zachęca mieszkańców regionu do poznania zwyczajów pszczół i do udziału w konkursie na przygotowanie terenu przyjaznego pszczołom pn. „Tajemniczy ogród dla pszczół i dzikich zapylaczy”. Zadaniem uczestników jest utworzenie ogrodowego zakątka w oparciu o rośliny miododajne oraz elementy wyposażenia, takie jak domki i poidełka dla owadów. W konkursowe szranki mogą stawać osoby prywatne (w kategorii indywidualnej) oraz placówki oświatowe i opiekuńcze (w kategorii szkolnej).


Konkurs przebiega dwuetapowo:
• etap pierwszy (zgłoszeniowy) polega na przesłaniu organizatorowi elektronicznego zgłoszenia, w którym uczestnik zobowiązuje się do wykonania konkursowego zadania oraz akceptuje warunki udziału w konkursie;
• etap drugi (praktyczny) polega na:
1) zaprojektowaniu i utworzeniu ciekawie zaaranżowanego ogrodu przyjaznego pszczołom, w tym na: przygotowaniu gruntu, wysianiu nasion, zasadzeniu roślin, ustawieniu elementów wyposażenia, takich jak domków i poidełek
dla zapylaczy, doglądaniu i pielęgnowaniu ogrodu, przy czym ogród ten może być utworzony wyłącznie na terenie, do którego prawa posiada uczestnik konkursu (właściciel/posiadacz/dzierżawca posesji itp.);
2) uczestnictwie w zajęciach (lekcjach) o życiu i znaczeniu pszczół – zadanie tylko dla uczestników kategorii szkolnej;
3) prowadzeniu i przesłaniu organizatorowi dokumentacji fotograficznej
z procesu tworzenia ogrodu oraz z docelowych efektów tej pracy,
4) wypełnieniu i przesłaniu organizatorowi sprawozdania z przeprowadzonej akcji zakładania i pielęgnacji ogrodu, a w przypadku kategorii szkolnej – także
z przebiegu zajęć (lekcji) o życiu i znaczeniu pszczół.


KATEGORIE:
1. szkolna – przeznaczona dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), a także placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych,
2. indywidualna – przeznaczona dla osób prywatnych.

ZADANIE:
Zaplanowanie i utworzenie ciekawie zaaranżowanego ogrodu przyjaznego dla pszczół w oparciu o:
• rośliny, w tym kwiaty, drzewa i krzewy miododajne oraz
• elementy wyposażenia ogrodu, takie jak domki i poidełka dla owadów.
Obowiązkiem uczestników kategorii szkolnej jest ponadto udział w zajęciach o życiu i znaczeniu pszczół.
Uwaga: ogród może być utworzony wyłącznie na terenie, do którego prawa posiada uczestnik konkursu (właściciel/posiadacz/dzierżawca posesji itp.).

TERMINY i WARUNKI:
4 marca – 7 kwietnia 2021 r. – nabór uczestników konkursu (wyłącznie za pośrednictwem interaktywnego formularza zgłoszenia – patrz poniżej). Decyzję o zakwalifikowaniu do konkursu podejmie organizator, który skontaktuje się z podmiotami spełniającymi wymogi formalne i nada im specjalne kody identyfikacyjne.
15 września 2021 r. – ostateczny termin przesłania przez zakwalifikowanych uczestników kompletu dokumentacji, w tym:
1. sprawozdań z procesu tworzenia ogrodu i docelowych efektów (wyłącznie za pośrednictwem interaktywnego formularza – patrz poniżej) oraz
2. dokumentacji fotograficznej złożonej z min. 5., a maksymalnie 15. zdjęć (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), przy czym fotografie powinny:
o być zrobione przez uczestnika konkursu (prace autorskie),
o być zapisane w formacie JPG lub PNG,
o nie zawierać jakichkolwiek znaków, w tym liter i cyfr (np. daty),
o być opisane (każdy plik) w następujący sposób: kod identyfikacyjny nadany przez organizatora oraz kolejny numer zdjęcia, np. 01234_1, 01234_2 itp.
3. Koniec października 2021 r. – wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników.
Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana przez organizatora na stronie internetowej konkursu www.lubelskie.pl/pszczola.

KRYTERIA OCENY:
1. estetyka i efektowność wizualna ogrodu,
2. jego użyteczność dla zapylaczy,
3. atrakcyjność i niepowtarzalność aranżacji,
4. zaangażowanie uczestnika w projekt (na podstawie sprawozdania).

NAGRODY:
Autorom najpiękniejszych ogrodów przyjaznych pszczołom przyznane zostaną następujące nagrody:

W kategorii szkolnej:
1. miejsce
o nagroda rzeczowa o wartości ok. 2000 zł dla placówki,
o zestaw maksymalnie 30. upominków indywidualnych o wartości ok. 200 zł każdy oraz wyjazd na warsztaty pszczelarskie dla uczniów placówki biorących udział w projekcie zakładania i pielęgnacji zwycięskiego ogrodu,
2. miejsce
o nagroda rzeczowa o wartości ok. 1800 zł dla placówki
o zestaw maks. 30. upominków indywidualnych o wartości ok. 200 zł każdy oraz wyjazd na warsztaty pszczelarskie dla uczniów
3. miejsce
o nagroda rzeczowa o wartości ok. 1500 zł dla placówki,
o zestaw maks. 30. upominków indywidualnych o wartości ok. 200 zł każdy oraz wyjazd na warsztaty pszczelarskie dla uczniów.

W kategorii indywidualnej:
1. miejsce – nagroda rzeczowa o wartości ok. 1500 zł,
2. miejsce – nagroda rzeczowa o wartości ok. 1200 zł,
3. miejsce – nagroda rzeczowa o wartości ok. 1000 zł.
W kategorii indywidualnej jury przyzna także 50 wyróżnień w postaci równorzędnych nagród rzeczowych o wartości ok. 300 zł każda.

Organizatorzy:
• Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (organizator) w partnerstwie z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych,
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (współorganizator)
• Kuratorium Oświaty w Lublinie (współorganizator).

Projekt jest realizowany w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”.

Kontakt
Biuro organizacyjne konkursu mieści się w siedzibie Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, tel. (81) 44 16 764, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Regulamin konkursu, interaktywny formularz zgłoszenia oraz wszelkie informacje o konkursie i materiały pomocnicze znajdują się na stronie internetowej: www.lubelskie.pl/pszczola, w zakładce „Konkursy”.
Można także do nas zadzwonić:
(81) 44 16 764 lub napisać: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..