22 marca 2021 r. włodarze 4 gmin partnerskich: Janowa Lubelskiego, Modliborzyc, Dzwoli i Godziszowa podpisali porozumienie międzygminne, zawiązując Związek ZIT, w celu współpracy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Janowa Lubelskiego. Obecnie pracujemy nad opracowaniem Planu działań ZIT, który razem z podpisanych porozumieniem posłuży do realizacji przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027.

           Od października 2020 roku 4 gminy współpracują w Partnerstwie pn. „Zielona Brama Roztocza” w ramach realizacji projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”. Na Lubelszczyźnie są jeszcze dwa takie Partnerstwa: Roztocze Środkowe i z obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. W całej Polsce zostało zawiązanych 38 partnerstw. Celem projektu jest opracowanie strategii terytorialnej (w formie Planu działań ZIT), który będzie niezbędnym dokumentem przy ubieganiu się o środki unijne z programu Fundusze Unijne dla Lubelskiego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania raportu diagnostycznego. Przeprowadziliśmy konsultacje i badania ankietowe online wśród młodzieży ostatnich klas szkół średnich, mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek i instytucji oraz lokalnych liderów. Do końca sierpnia ma powstać dokument strategiczny, a jesienią zostaną wyłonione projekty partnerskie.
           Projekt realizowany jest we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

tekst: Katarzyna Dzadz
foto: Dorota Kozdra

gallery-image-60588eec81402
gallery-image-60588eea61112
gallery-image-60588eeb90e4b
gallery-image-60588ee9be463
gallery-image-60588eeaf24a3
gallery-image-60588eec81402 gallery-image-60588eea61112 gallery-image-60588eeb90e4b gallery-image-60588ee9be463 gallery-image-60588eeaf24a3