Święto Chrztu Polski zostało ustanowione w 2019 roku. Dokładnie 22 lutego 2019 roku Sejm uchwalił ustawę, na mocy której 14 kwietnia stał się nowym świętem narodowym. Ustawa weszła w życie 3 kwietnia 2019 roku, po podpisaniu jej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

          Książę Mieszko I został ochrzczony prawdopodobnie w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r., zgodnie z ówczesnym zwyczajem w nocy oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu z Rzymu za pośrednictwem Czech. Uchroniło to Polskę od groźby przymusowej chrystianizacji ze strony Niemiec. Przyjęcie chrztu zostało poprzedzone małżeństwem Mieszka I z czeską księżniczką Dobrawą w 965 roku.
          Początkowo ochrzcił się sam książę i jego bezpośrednie otoczenie. Natomiast chrystianizacja społeczeństwa trwała przez kolejne lata. Pierwszym biskupem polskim został w 968 roku – Jordan.
            Przez chrzest i proces chrystianizacji Polska na trwałe związała się również z zachodnim kręgiem kultury europejskiej. Rozpoczęło proces przejmowania wzorców kulturowych i największych zdobyczy zachodniej cywilizacji.

Jan Matejko - Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P.965, z cyklu "Dzieje Cywilizacji w Polsce" (źródło Wikipedia)