Apel do kapłanów oraz wiernych uczestniczących w nabożeństwach religijnych.