Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ŚP.
ZYGFRYDA GŁOWACKIEGO

Zasłużonego dla Gminy Modliborzyce,
człowieka o bogatych doświadczeniach życiowych, ogromnej wrażliwości patriotycznej, aktywnego uczestnika przedsięwzięć o charakterze patriotycznym.


Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy składają

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Modliborzycach
Adam Kapusta
oraz Radni Rady Miejskiej

Burmistrz Modliborzyc
Witold Kowalik
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego