W wieku 95 lat zmarł pan Zygfryd Głowacki – Zasłużony dla Gminy Modliborzyce, człowiek o bogatych doświadczeniach życiowych, w którego życiorysie zapisały się różne wydarzenia historyczne okresu II wojny światowej, czasów powojennej Polski oraz czasów współczesnych; jeden z najstarszych przedstawicieli lokalnych struktur AK; człowiek o ogromnej wrażliwości patriotycznej.

          Pan Zygfryd Głowacki urodził się 01 stycznia 1926 roku w Modliborzycach w znanej i uznanej rodzinie Ignacego Głowackiego i Weroniki Głowackiej z domu Siwkiewicz. Od wczesnych lat dziecinnych życie go nie oszczędzało, bowiem przyszło mu żyć w trudnych dla Polski czasach wojny i okupacji. W 1939 roku w wyniku agresji Niemiec na Polskę nastały ciężkie czasy, które doświadczyły rodzinę p. Głowackich.
Pan Zygfryd w tym czasie bacznie obserwował wydarzenia i wraz z bratem Longinem starał się na miarę swoich sił i możliwości pomagać organizacjom walczącym z okupantem niemieckim. Bolesnym wydarzeniem w życiu Pana Zygfryda był dzień 26 sierpnia 1942 roku, kiedy to Niemcy zabrali z domu ojca i brata Longina i w dołach za górą cegielnią, około 1 km od Modliborzyc rozstrzelano ich za przynależność do tajnej organizacji zbrojnej. To traumatyczne wydarzenie wyzwoliło w Panu Zygfrydzie jeszcze większą wolę walki z hitlerowskim najeźdźcą. Niestety wkrótce potem został zabrany przez Niemców do pracy przymusowej. Spędził 10 miesięcy w Dęblinie, po czym zbiegł i powrócił do domu rodzinnego. W czasie wojny pomagał partyzantom jako łącznik, kurier i zwiadowca. Mimo młodego wieku wykazywał się niezwykłą odwagą i męstwem, często narażając swe życie i zdrowie.
Po wyzwoleniu Pan Zygfryd rozpoczął swą działalność zawodową, zakładając sklep spożywczy. W okresie PRL-u Pan Zygfryd zajmował się handlem oraz usługami. Był aktywnym członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Janowie Lubelskim.
          Niestety za swe wyraźne poglądy oraz rodzinne powiązania w okresie PRL-u nie łatwo było mu funkcjonować. Często był narażony na trudności ze strony organów władzy państwowej, wręcz upokarzany. W latach 1945-1965 kilkakrotnie był zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB za swe związki z AK. Mimo tego zawsze starał się dochować wartości swych młodzieńczych ideałów. Zawsze były mu bliskie mimo przeciwności losu wartości nadrzędne: Bóg, Honor, Ojczyzna. To Pan Zygfryd w czasach PRL-u, w czasach zakazanych pamiętał o ważnych datach z historii naszego narodu.
        Był inicjatorem upamiętnienia rocznicy 11 Listopada jako Dnia Odzyskania Niepodległości, 3 Maja jako święta Konstytucji. Zawsze pamiętał o rocznicy 1 września, 8 września, a w witrynie jego mieszkania znajdowały się stosowne dekoracje o charakterze narodowo – patriotycznym.
       Po 1989 roku, po transformacji ustrojowej, pozostał aktywnym propagatorem myśli patriotycznej. Chętnie włączał się w uroczystości lokalne organizowane przez kościół, samorząd gminny czy organizacje społeczne. Jego aktywność uwidaczniała się poprzez jego wystąpienia publiczne, apele do młodzieży i dorosłych.
          27 kwietnia 2017 roku za swoją działalność na rzecz lokalnej społeczności decyzją Rady Miejskiej w Modliborzycach otrzyma tytuł „Zasłużony dla Gminy Modliborzyce” .
         Pan Zygfryd Głowacki był człowiekiem o bogatych doświadczeniach życiowych. W jego życiorysie zapisały się różne wydarzenia historyczne okresu II wojny światowej, czasów powojennej Polski oraz czasów współczesnych. Bez wątpienia był człowiekiem o ogromnej wrażliwości patriotycznej.