Burmistrz Modliborzyc oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Modliborzycach z związku z planowaną uroczystością jubileuszową proszą o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2021 roku będą obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medal za Długoletnie pożycie małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Zgłaszać można zainteresowanych udziałem w uroczystości Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Modliborzyce.
Z wnioskiem do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe w terminie do dnia 31 maja 2021r.
O terminie i miejscu uroczystości powiadomieni zostaną Państwo w stosownym zaproszeniu.
Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel. 15/87 17 153