Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy w trudnych chwilach po śmierci
śp. Władysława Lewandowskiego
długoletniego pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach
składają Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach Grzegorz Kwaśnik
oraz Pracownicy Zakładu