SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE  im. Stefanii Wołynki ul. Zamoyskiego 57, 23-300 Janów Lubelski zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2021/2022.