BURMISTRZ MODLIBORZYC OGŁASZA PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY MODLIBORZYCE