Prezes Spółdzielni Socjalnej "PIONIER" ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż ruchomego środka trwałego