Informuje się, że dzień 04 czerwca 2021 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Modliborzycach i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach za święto przypadające w sobotę 01 maja 2021 roku. W sprawach dotyczących rejestracji zgonu proszę kontaktować się telefonicznie pod nr tel.  693 790 161.