Zawiadomienie o wyborze oferty na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Modliborzyce.