W związku z prowadzonym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku, Gminne Biuro Spisowe w Modliborzycach prosi mieszkańców naszej gminy o umożliwienie dokonania spisu przez rachmistrzów spisowych kontaktujących się telefonicznie z mieszkańcami z numerów telefonu : 22/ 828 88 88 lub 22/ 279 99 99 .

Każdy mieszkaniec może sam wypełnić ustawowy obowiązek dokonując samospisu na internetowej stronie: www.spis.gov.pl lub w trakcie wywiadu telefonicznego z rachmistrzem spisowym.

Gminny Komisarz Spisowy