W dniu 23 czerwca 2021r. uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Modliborzycach otrzymała nagrodę pieniężną od Klubu Rotary z Janowa Lubelskiego. Nagrodę wręczyli Prezydent Klubu Rotary Pan Tomasz Pietras oraz Pan Józef Dyjach.

       Klub Rotary to międzynarodowa organizacja założona w 1905 roku w Chicago przez amerykańskiego adwokata Paula Harrisa. Jest to stowarzyszenie klubów wyznających oficjalne kredo – „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść”. Klub wspiera uczniów uzdolnionych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i konkursach przedmiotowych.
       Julia jest uczennicą, która od początku nauki w szkole podstawowej osiągała najwyższe wyniki, niejednokrotnie osiągając średnią ocen 6,0. Jest uczennicą pilną, kreatywną, ciągle poszukującą nowych wyzwań. Chętnie bierze udział w różnych konkursach przedmiotowych organizowanych prze Kuratora Oświaty i inne instytucje, często osiągając wysokie miejsca i nagrody.
       W tym roku szkolnym otrzymała tytuł laureata konkursu kuratoryjnego z biologii i osiągnęła najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego.
       Gratulujemy nagrody Julii oraz jej rodzicom.


Dyrekcja szkoły