Dzięki RSO każdy, kto ma dostęp do internetu, telewizji publicznej, lub posiada zainstalowaną bezpłatną aplikację na telefon komórkowy, może być powiadomiony o potencjalnych zagrożeniach czy klęskach żywiołowych. 

W RSO umieszczane są różnego rodzaju komunikaty, w tym ostrzeżenia meteorologiczne oraz hydrologiczne i mapka prezentująca stan wód na najistotniejszych wodowskazach polskich rzek. W systemie generowane są też inne ostrzeżenia odwołujące się do miejscowych zagrożeń np. wypadków drogowych. Po wprowadzeniu do systemu RSO wszystkie komunikaty publikowane są w telegazecie, serwisach Platformy Hybrydowej, aplikacji mobilnej, zintegrowanych serwisach urzędów wojewódzkich. Komunikaty o nadzwyczajnym stopniu ważności są dodatkowo wysyłane jako wiadomość SMS oraz emitowane w napisach DVB programów regionalnych.
Ponadto, w RSO dostępne są poradniki dotyczące postępowania w sytuacjach kryzysowych m.in. tego jak udzielić pierwszej pomocy lub jak zachować się podczas burzy, powodzi czy ataku terrorystycznego.
Użytkownicy smartfonów mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji w telefonach komórkowych dostępnej na poszczególne platformy (odpowiednio: Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Aplikację można wyszukać w sklepach
po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.

„Jak korzystać z nowej wersji aplikacji RSO” można znaleźć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=qApTueAadg0