Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do konsultacji publicznych drugiej wersji projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.