Informujemy, że projekt Partnera KSOW Koła Gospodyń Wiejskich "Wysokie Obcasy" w Modliborzycach na realizację operacji pn." Wikliną wyplatane - tradycja połączona z nowoczesnością" w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operaycjny na lata 2020-2021, utworzony w partnerstwie z Gminą Modliborzyce, Biblioteką u Kazimierza Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Modliborzycach w konkursie nr 5/2021dla Partnerów KSOW uzyskał aprobatę komisji oceniającej Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Lubelskiego.

          Realizacja operacji odbędzie się w terminie od 01.06.2021r. do 31.10.2021 r. Łączna kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi 11 677,16 zł.
          Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Partnerem KSOW reprezentowanym przez Zarząd KGW "Wysokie Obcasy" w Modliborzycach a Urzędem Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie reprezentowanym przez Zdzisława Szweda - Członka Zarządu Województwa Lubelskiego odbyło się 22 czerwca 2021 roku w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
           Już niebawem przedstawimy szczegółowe informacje dotyczące terminów i rekrutacji do realizowanej operacji.
          Zachęcamy wszystkich Partnerów KSOW do śledzenia strony internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - http://lubelskie.ksow.pl/ oraz stron internetowych Partnerów KSOW: http://www.facebook.com/Koło-Gospodyń-Wiejskich-Wysokie-Obcasy-w-Modliborzycach-106540320813356, http://modliborzyce.pl/, http://bibliotekaukazimierza.pl/, http://www.gokmodliborzyce.pl/, oraz stron naszych partnerów na Facebook, na których zamieszczane będą komunikaty o przebiegu realizacji operacji.
          Tych, którzy nie są partnerami KSOW, zachęcamy do rejestracji w bazie partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na portalu https://lubelskie.ksow.pl/baza-partnerow-ksow.