Partner KSOW Koło Gospodyń Wiejskich "Wysokie Obcasy" w Modliborzycach wraz z partnerami Gminą Modliborzyce, Biblioteką u Kazimierza Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Modliborzycach zaprasza członków organizacji pozarządowych, w szczególności Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby młode, działające na rzecz obszarów wiejskich z terenu Gminy Modliborzyce do udziału w operacji pn. "Wikliną wyplatane - tradycja połączona z nowoczesnością".

W 6-dniowym programie realizacji operacji przewidziano:
• Szkolenie z zakresu "Kobieta aktywna w środowisku lokalnym - motywowanie i inspirowanie do rozwoju" oraz "Rękodzieło jako alternatywne źródło dochodu"
• Warsztaty rękodzielnicze z wyplatania z wikliny naturalnej i papierowej.

Zapisy pod nr tel. 691 823 367. Liczba miejsc ograniczona!