Łącząc się w żałobie i smutku składamy
Panu Andrzejowi Rządowi
Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Ojca

Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach
oraz Radni Rady Miejskiej w Modliborzycach

Burmistrz Modliborzyc
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Modliborzycach