Pani Renacie Doleckiej
Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Modliborzycach
Wyrazy głębokiego współczucia, wsparcia i otuchy 
z powodu śmierci
Brata

składają
Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach oraz  Radni Rady Miejskiej w Modliborzycach
Burmistrz Modliborzyc oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Modliborzycach