14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Zwykle z tej okazji organizowane były uroczyste apele i spotkania. Z uwagi na panujące obecnie w kraju obostrzenia nie było możliwości wspólnego świętowania Dnia Nauczyciela. Dlatego też, w czwartek 14 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach odbyło się spotkanie władz samorządowych z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy.

         Obecni na spotkaniu Burmistrz Modliborzyc - Witold Kowalik, Przewodniczący Rady Miejskiej - Adam Kapusta, Sekretarz Gminy Modliborzyce - Marzena Dolecka-Jocek oraz Skarbnik Gminy Modliborzyce - Barbara Jarosz złożyli na ręce dyrektorów podziękowania, gratulacje oraz słowa uznania – nie tylko dla grona pedagogicznego szkół i przedszkoli ale również dla pozostałych pracowników tych placówek.

IMG20211014081400-2600-dl-kraw-2600Q100
IMG20211014081801-2600-dl-kraw-2600Q100
IMG20211014081805-2600-dl-kraw-2600Q100
IMG20211014081817-2600-dl-kraw-2600Q100
IMG20211014081831-2600-dl-kraw-2600Q100
IMG20211014081836-2600-dl-kraw-2600Q100
IMG20211014081847-2600-dl-kraw-2600Q100
IMG20211014081915-2600-dl-kraw-2600Q100
IMG202110140819351-2600-dl-kraw-2600Q100
IMG20211014082030-2600-dl-kraw-2600Q100