Trwa nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR). Celem Projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

     Dofinansowanie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

      Stosowne oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku o wsparcie finansowe można składać w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach do dnia 4 listopada 2021 r. w sekretariacie urzędu.
      Wykaz obrębów które zostały przyjęte do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa po byłych PPGR to: Brzeziny, Gwizdów, Stojeszyn Drugi, Wierzchowiska Pierwsze i Kolonia Zamek.