Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje mieszkańców Gminy Modliborzyce, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Nabór wniosków został przedłużony do dnia 03.12.2021r.

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, chętne do uzyskania wsparcia zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach w godzinach od 8:00 do 13:00 wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto wszystkich członków rodziny za miesiąc październik 2021 r.

Dochód kwalifikujący do skorzystania z w/w wsparcia nie może przekroczyć:

  • 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie