Z uwagi na zbliżający się okres zimowy oraz obowiązujący stan epidemiczny spowodowany wirusem COVID-19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach apeluje do mieszkańców gminy Modliborzyce o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby
w podeszłym wieku, samotne, chore, niepełnosprawne, bezdomne, a także inne, które z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na niebezpieczeństwa związane z pandemią oraz niskimi temperaturami.

Zgłoszenia dotyczące osób potrzebujących pilnego wsparcia prosimy przekazywać do następujących instytucji:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63,
    23-310 Modliborzyce, tel. 15 87 15 108
  • Posterunek Policji w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 58a, 23-310 Modliborzyce,
    tel. 47 81 556 00
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach,
    ul. Piłsudskiego 61, 23-310 Modliborzyce, tel. 15 871 50 14

Jednocześnie informujemy, że Lubelski Urząd Wojewódzki obsługuje bezpłatną infolinię 987, na którą można zgłaszać informacje o zagrożeniach życia i zdrowia mieszkańców Lubelszczyzny jak również można uzyskać informacje o adresach placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym. Dane placówek noclegowych umieszczone są na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego www.lublin.uw.gov.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Modliborzycach