Burmistrz Modliborzyc zaprasza mieszkańców na spotkanie konsultacyjne na temat możliwości uzyskania dofinansowania z rządowego programu „Czyste powietrze”. Spotkanie odbędzie się we wtorek 14 grudnia 2021 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach ul. Zamkowa 1

W trakcie spotkania zostaną przedstawione i omówione główne cele i założenia programu. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do zachowania zasad reżimu sanitarnego – noszenie maseczek, przestrzeganie dystansu i dezynfekcja rąk.

W Urzędzie Miejskim w Modliborzycach, w pokoju nr 4, znajduje się punkt konsultacyjny dotyczący programu. Informacje można pozyskać również pod nr tel. 15 8717 104.