Burmistrz Modliborzyc zawiadamia,  że w dniu 17.12.2021 r. o godzinie 17:00  w Remizie OSP Wierzchowiska Pierwsze odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Węgliska.

Temat zebrania:

1) Wybór sołtysa,

2) Sprawy gospodarcze.

Zebranie zostało zwołane na wniosek Burmistrza Modliborzyc. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie,  w tym samym dniu i miejscu o godzinie 17:15.