Uprzejmie informujemy mieszkańców gminy Modliborzyce, iż od 1 stycznia 2022 r. z terenu naszej gminy odpady komunalne będzie odbierała firma Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych Józefa Hausner z Niska.

Od dnia 22 do 31 grudnia 2021 r. firma ta będzie dostarczać worki dla każdego mieszkańca wraz z harmonogramem odbioru na rok 2022.

Do otrzymania nowych worków prosimy mieszkańców o zbieranie i segregację odpadów we własne worki.