W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego (poz. 6301) ukazało się Rozporządzenie nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Janowie Lubelskim w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu janowskiego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r