Zarządzenie w sprawie wyboru oferty i ustalenia wysokości dotacji w 2022 roku na realizację zadania publicznego p.n. „Prowadzenie Domu Dziennego Senior + na terenie Gminy Modliborzyce”.