Krew to lek, którego nie można niczym zastąpić, ani sztucznie wyprodukować. Dzielenie się krwią, to dzielenie się darem życia. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie udostępnia harmonogram stałych akcji terenowego poboru krwi 

HARMONOGRAM POBORU KRWI

MODLIBORZYCE

parking przed posterunkiem Policji

28 stycznia

25 marca

27 maja

29 lipca

30 września

25 listopada

Jak często można oddawać krew

Jak przygotować się do oddawania krwi

Jak zostać honorowym krwiodawcą

Pomóż chorym