Burmistrz Modliborzyc informuje, że wnioski składane przez mieszkańców Gminy Modliborzyce o przyznanie dodatków osłonowych przysługujących na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.(Dz. U. z 2022 r. poz. 1) nie będą przyjmowane w okresie od 25.01.2022 r. do 31.01.2022 r. przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach.

Przyczyną nie przyjmowania wniosków osobiście przez pracowników GOPS jest to, że w obecnej chwili Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach posiada ograniczoną ilość pracowników w związku występującą pandemią. Podjęte działania służą również po to, żeby chronić naszych mieszkańców przed rozpowszechnianiem się koronawirusa.
Jednocześnie informuję, że wypełnione wnioski można wysłać pocztą tradycyjną lub w wersji elektronicznej przez e-PUAP oraz wypełniony wniosek można złożyć osobiście
w punkcie obsługi interesanta w budynku Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63.
Przyjmowanie wyżej wymienionych wniosków zostanie wznowione przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach od dnia 1 lutego 2022 roku.
Mieszkańców Gminy Modliborzyce przepraszamy za utrudnienia.