Kierownik Dziennego Domu „SENIOR+” w Modliborzycach serdecznie zaprasza mieszkańców z terenu Gminy Modliborzyce, nieaktywnych zawodowo, którzy ukończyli 60 rok życia do udziału w zajęciach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

W ramach pobytu oferujemy:

  • Gorący posiłek;
  • Gimnastykę i rehabilitację;
  • Zajęcia edukacyjne;
  • Wyjazdy i wycieczki;
  • Aktywne zagospodarowanie czasu wolnego;
  • Spotkania wewnątrz i międzypokoleniowe.

Więcej informacji uzyskać można w Dziennym Domu „SENIOR+” w Modliborzycach ul. Armii krajowej 11A 23-310 Modliborzyce lub tel. 607 302 197.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Kierownik DDS+ Anna Świeca